$apiData['content']['article']['title']

Miljøsertifisering - Green Key

GREEN KEY

Du har valgt en virksomhet som er tildelt den internasjonale miljøsertifiseringen Green Key. Vi jobber aktivt med miljø og bærekraft, blant annet gjennom å oppfylle de omfattende Green Key kriteriene. Som gjest hos oss bidrar også du til å ta vare på miljøet, uten at dette går på bekostning av opplevelsen eller komforten under oppholdet.

 

OM GREEN KEY
Green Key er en internasjonal miljøsertifiseringsordning og anerkjent miljøledelsessystem for overnattings- og turist virksomheter og finnes i over 50 land rundt om i verden. Ordningen drives internasjonalt av Foundation for Environmental Education (FEE) og er anerkjent av verdens fremste organisasjoner innen miljø og utdanning, som UNEP, UNESCO og World Tourism Organization. Green Key er som eneste miljøsertifisering i Norge anerkjent av Global Sustainable Tourism Counsil (GSTC).

 

Green Key er en relativt ny ordning i Norge og er i rask vekst. Stadig flere hoteller, campingvirksomheter og mindre overnattingssteder setter i gang prosessen mot sertifisering. Stiftelsen FEE Norway eier og driver ordningen i Norge. Sertifiserte virksomheter må søke om årlig fornyet sertifisering. Søkerne vurderes av eb uavhengig jury, og kontrolleres regelmessig gjennom obligatoriske revisjoner, for å kvalitetssikre at alle kriteriene er oppfylt.