$apiData['content']['article']['title']

Kjeåsen

Kjeåsen er en såkalt hyllegård, og er blitt betegnet som Norges mest utilgjengelige fjellgård. Gården ligger på ca 600 m.o.h. Gården er i dag fortsatt i drift, og turisme er blitt en viktig del av næringsgrunnlaget. Etter kraftutbyggingen fikk gårdene vei, og kan i dag besøkes med bil. Men mange foretrekker den gamle stien som ble brukt før veien kom.

 

Les mer om turen her